EST RUS ENG
MAGMA
Sertifikaadid unknown(print_version)

Magma AS-i sertifikaadid

 

Nimetus 

Atesteerimise firma

1. "Logstor" shrink joints

"Logstor" Training Center

2. Tehniline järelevaataja

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

3. Jätkutööde teostaja

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing 

4. Kraana kasutamise järelevaataja

Tehnokontrollikeskus OÜ

5. A ja B kategooria plastist maagaasipaigaldise ehitamine elektermuhvkeevisliidetega

Gaasikasutuskoolituse OÜ

6. A, B ja C kategooria vedelgaasipaigaldise kasutamise järelevaataja. Vedelgaasi ladustamine

Gaasikasutuskoolituse OÜ 

7. A, B ja C kategooria vedelgaasipaigaldise, seadme või abiseadme remontimine ja

hooldamine ning gaasiseadme või abiseadme paigaldamine ja demonteerimine

A, B ja C kategooria terasest vedelgaasipaigaldise ehitamine

Gaasikasutuskoolituse OÜ

8. Auru- ja veekatla võimsusega kuni 210MW surveanuma töörõhuga kuni 60 bar ja torustiku, ohtliku vedeliku paikse anuma mahuga kuni 5000m³ ja ohtliku vedeliku veoanuma mahuga kuni 40m³ kasutamise järelevaataja.

Gaasikasutuskoolituse OÜ

9. Auru- ja veekatla võimsusega kuni 210MW surveanuma töörõhuga kuni 60 bar ja torustiku, ohtliku vedeliku paikse anuma mahuga kuni 5000m³ ja ohtliku vedeliku veoanuma mahuga kuni 40m³ remontimine ja ümberehitamine ning paigaldamine

Gaasikasutuskoolituse OÜ

10. Pädevustunnistus AS Magma:

- eelisoleeritud kaugküttetorustike paigaldamine ja tehniline järelevalve selle üle

- jätkutööde tegemine eelisoleeritud kaugküttetorustikel

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

Puuvilla tn. 19, Tallinn 10314
Tel.: (+372) 6 619 401, Fax: (+372) 6 619 402
GSM: (+372) 5 015 445
E-post: info@magma.ee
Copyright © 2010 AS Magma.